BKFM - A magyar animáció gyöngyszemei
BKFM - A magyar animáció gyöngyszemei
60 perc,

Megosztom

Bővebben a filmről

A magyar animáció gyöngyszemei - Orosz Anna Ida bevezetőjével

Boldog király kincse
1936 (2’)

Rendezte: Halász János, Kassowitz Félix, Macskássy Gyula
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

Az első fennmaradt színes magyar reklámfilm. A magyaros ízű, folklorisztikus grafikai világ, a naiv bájú figurák és a dekoratív hátterek megelőlegezték az 1950-es években készült Macskássy-rajzfilmek (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Két bors ökröcske) népmeseiségét.
The earliest surviving Hungarian film advertisement. The very Hungarian, folkloristic graphic world, the naïvely charming figures and decorative backgrounds anticipate the folk tale-character of Macskássy’s cartoons made in the 1950s (The Little Rooster’s Diamond Half-Penny; Two Weeny Oxen).

2 kicsi szem
1948 (2’)

Rendezte: Macskássy és Társai
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

A vidám kisfilm főhőse a reggeli nap sugaraira feltápászkodó koros uralkodó. A bábanimációt alkalmazó reklámfilm impozáns kameramozgásokkal követi le a palota belső tereiben igyekvő királyt, akinek a szolgálói kétdimenziós kartonpapírlapokból készültek.
The hero of our lively short film is the aged ruler struggling to his feet in the beams of the morning sun. The ad film employing puppet animation follows – with impressive camera movements – the king as he moves around his palace, and whose servants are made from 2D cardboard cutouts.

Háztartás tíz személyzettel
1957 (2,5’)

Rendezte: Macskássy Gyula
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

A kisfilm a modern elektromos háztartási eszközöket népszerűsíti, amelyek üres, stilizált háttér előtt a fekete villanydrótokból arabeszkszerűen rajzolódnak ki, és fényűzővé varázsolják egy hétköznapi család mindennapjait. A film grafikai tervezője és animátora Dargay Attila volt.

A fény öröme
1965 (12’)

Rendezte: Kovásznai György
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

Az 1950-es években a film rendezője rövid ideig maga is az államosított magyar bányákban dolgozott, az itt készült feljegyzései, rajzai ihlették e festményfilmet. Miközben egy szimbolikus történet keretében megmártózunk a föld mélyében, elsősorban a film autentikus zajokból építkező hangi világában megjelennek a tisztán dokumentumfilmes megoldások is.

Koncertisszimó
1968 (5’)

Rendezte: Gémes József
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

A kisfilm a háborúskodás trivializálása: miközben a színpadon katonák fegyverekkel hangolnak, az előkelő közönség magát mit sem zavartatva saját kivégzésére gyülekezik a koncertteremben. Az eredetileg festőművésznek készülő Gémes a látványos totálokat posztimpresszionista gouache-technikával festette meg.

Babfilm
1975 (12’)

Rendezte: Foky Ottó
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

E bravúros, 3000 babszemmel eljátszott animáció egy földönkívüli lény szemszögéből dokumentálja a föld lakóinak világát, ahol – vesztére – szemtanúja lesz egy munkássztrájk durva rendőri elfojtásának. A film a Foky Ottó védjegyévé vált stoptrükkös tárgyfilmjeinek sorába illeszkedik, amelyek Nepp József forgatókönyvein alapulnak.

Hé, te!
1976 (7’)

Rendezte: Szoboszlay Péter
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított
A külvilágtól végletesen elszigetelt szoba allegorikus terében játszódik Szoboszlay összetett mesterműve, amely azt vizsgálja, hogy egy szorongó, elnyomott alakot miként gyűr maga alá az agresszió és a paranoia.

Pánik

Rendezte: Reisenbüchler Sándor
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

A sci-fi képregények és a katasztrófafilmek King Kong-i monstrumának populáris mitológiájára építő Pánik a természetet leigázó technokrata civilizációt állítja pellengérre.
A filmet Karel Čapek maró szatírája, a Harc a szalamandrákkal ihlette.

A légy
1980 (3’)

Rendezte: Rófusz Ferenc
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

Egy csapdahelyzetbe került rovar utolsó perceit dokumentáló filmben karakterek nélküli háttérrajzokat látunk mozgásban. A „totálanimációnak” is nevezett technikával készült film négyezer darab, zsírkrétával készült rajzból áll össze.

Ad Astra
1982 (2’)

Rendezte: Cakó Ferenc
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított
Az epigrammatikus tömörségű gyurmafilm a többség által megbénított szárnyas ember metaforáját használja a szabadságnélküliség ábrázolására.

„Nekem az élet teccik nagyon”
1976 (10’)

Rendezte: Macskássy Kati
Formátum: színes, 4:3, HD digitálisan felújított

A komlói cigánytelep a nagyipari termelésben segédmunkásként alkalmazott, iskolázatlan cigányság lakóhelye a helyszín. A helyi általános iskola rajzszakkör-vezetőinek a bevonásával készült filmben az itt lakó gyerekek vallanak életkörülményeikről. Az elhangzó szövegekben és a festői színezetű képekben a cigányság mágikus-mitikus képzeletvilága találkozik a hétköznapok rögvalóságával.

Vigyázat lépcső!
1989 (5’)

Rendezte: Orosz István
Formátum: fekete-fehér, 4:3, HD digitálisan felújított

E közvetlenül a rendszerváltozás előtt készült filmben egy málladozó pesti bérház kiút nélküli, M. C. Escher grafikáit idéző paradox tere válik az omladozó szocializmus allegorikus helyszínévé.


Gems of the Hungarian animation (60') - With introduction by Orosz Anna.

Treasure of the Merry King
1936 (2’)

Directed by: János Halász, Félix Kassowitz, Gyula Macskássy
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

The earliest surviving Hungarian film advertisement. The very Hungarian, folkloristic graphic world, the naïvely charming figures and decorative backgrounds anticipate the folk tale-character of Macskássy’s cartoons made in the 1950s (The Little Rooster’s Diamond Half-Penny; Two Weeny Oxen).

2 Tiny Pills
1948 (2’)

Directed by: Macskassy & Co.
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

The hero of our lively short film is the aged ruler struggling to his feet in the beams of the morning sun. The ad film employing puppet animation follows – with impressive camera movements – the king as he moves around his palace, and whose servants are made from 2D cardboard cutouts.

A Home With Ten Servants
1957 (2,5’)

Directed by: Gyula Macskássy
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

This short promotes modern electric domestic appliances, which take shape in front of an empty, stylized background in arabesque from winding black power cords, transforming the everyday life of an everyday family into luxury. The film’s graphic designer and animator was Attila Dargay.

Joy of Light
1965 (12’)

Directed by: György Kovásznai
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

In the 1950s Kovásznai worked at the nationalised Hungarian mines and observed, wrote about and made drawings of the life there. While the screenplay constructs a symbolic picture of the depths of the mines, this painting film also applies documentary-like methods in using authentic on-location sound recordings.

Concertissimo
1968 (5’)

Directed by: József Gémes
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

This short film is about the trivialization of war: soldiers tune their weapons on stage while the members of the elegant audience calmly gather in the concert hall for their own executions. Its director, who originally wished to become a painter, used post-impressionist gouache to depict the picturesque long shots.

Scenes with Beans
1975 (12’)

Directed by: Ottó Foky
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

This fascinating stop motion film is a comic social allegory, which was made using 3 000 beans. It presents a vision of the inhabitants of this world from the perspective of an extra-terrestrial, who witnesses the brutal crushing of a workers’ strike. The film is one of Ottó Foky’s many object animations, whose scripts were all written by József Nepp.

Hey, You!
1976 (7’)

Directed by: Péter Szoboszlay
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

Set in the allegorical space of an abandoned room, Szoboszlay’s short film is a complex masterpiece, which captures the distorting effects of aggression and paranoia from the perspective of a frustrated mind.

Panic
1978 (9’)

Directed by: Sándor Reisenbüchler
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

Panic structured on the popular mythology of the King Kong monster of sci-fi comics and disaster films pillories technocratic civilization subjugating Nature.
The film was inspired by Karel Čapek’s sarcastic satire War with the Newts.

The Fly
1980 (3’)

Directed by: Ferenc Rófusz
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

This short film presents the last three minutes in the life of a fly. Consisting of 4 000 wax crayon drawings, The Fly is a paradigmatic example of the technique known as “total animation”, in which we see only background sketches, without characters, in motion.

Ad astra
1982 (2’)

Directed by: Ferenc Cakó
Format: colour, 4:3, HD digitally remastered

This epigrammatic clay film depicts oppression through the metaphor of a man with wings who has been paralyzed by the masses.

“I Like Life a Lot”
1976 (10’)

Directed by: Kati Macskássy
Format: colour 4:3, HD digitally remastered

The Komló settlement was a typical example of how unskilled Roma labour was exploited in the growing industrial mass production of the 1970s. This collaboration of Roma pupils and their art teachers illustrates audio interviews with children about their harsh everyday life with their own drawings, often translating cruel facts into fairytales.

Mind the Steps!
1989 (5’)

Directed by: István Orosz
Format: black and white, 4:3, HD digitally remastered

The film depicts the M. C. Escherian, no-way-out, paradoxical spaces and the residents of a mouldering block of council flats in Pest, amidst the ornaments of collapsing socialism. The film was made just before the wall came down in 1989